Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Delområder Areal nord for Lyngby Åmose Skovtoftebakken
| |
Bagsværd Sø
Lyngby Sø
Aldershvile Slotspark
Haraldsgave
Regattaområdet
Aldershvile Skov
Lyngby Åmose
Areal nord for Lyngby Åmose
Areal syd for Åmosebakken
Biskop Monrads Vej
Skovtoftebakken
Nybropynten
Folkeparken og promenaden
Sophienholm
Marienborg
Øvrige ejendomme ved Nybrovej
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Skovtoftebakken

Mål

 

De private arealer fremstår, set fra stien som naturområde, de store træer på arealet skal overvejende bevares, plejen fortsætter som hidtil, med plads til privat beboelse.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

Handlinger

 

De store gamle træer må ikke fældes uden aftale med tilsynsmyndigheden. Undtaget herfra er dog nåletræer samt birk og ahorn.

Ud mod Prinsessestien skal der af Lyngby-Taarbæk Kommune efterplantes med slåen ud for ejendommen Skovtoftebakken 17

Skovområdet på ejendommen Skovtoftebakken 17 må ikke genere eller skygge for Klopstock egen, der står ved Prinsessestien umiddelbart syd for ejendommen.

 

 

Status

 

Arealet består af to private ejendomme, begge med en have /park med slået græs, enkeltstående høje, gamler træer og et skovområde med blandet opvækst, På Skovtoftebakken 17 ligger der desuden en tennisbane.

Ejendommene afgrænses mod syd af Prinsessestien, og her ud for Skovtoften nr. 17 står et ca. 800 år gammel egetræ,Klopstocks Eg, der er opkaldt efter en tysk digter, der omkring 1750 boede i Gramllle i Lyngby.