Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Delområder Areal nord for Lyngby Åmose Biskop Monrads Vej
| |
Bagsværd Sø
Lyngby Sø
Aldershvile Slotspark
Haraldsgave
Regattaområdet
Aldershvile Skov
Lyngby Åmose
Areal nord for Lyngby Åmose
Areal syd for Åmosebakken
Biskop Monrads Vej
Skovtoftebakken
Nybropynten
Folkeparken og promenaden
Sophienholm
Marienborg
Øvrige ejendomme ved Nybrovej
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Biskop Monrads Vej

Mål

 

At arealet fremstår rekreativt og naturmæssigt attraktivt. Præget fra den tidligere romantiske have skal bevares ligesom resterne af de gamle hængende haver som ses ned mod skoven bevares og gerne renoveres.

At græsarealerne gennem naturvenlig slåning fremstår med en varieret flora og fauna til glæde for brugerne.

I skræntskoven syd og syd øst for Bisp Monradsvej, er målet at skoven fremstår som højskov med lysåbne træer, med en alsidig skovbund, hvor væltede træer efterlades til gavn for især vedelskende insekter og svampe.

Opvækst af ahorn kan holdes nede.

Der skal være fokus på foryngelse af egetræerne. Gravhøjene, Lindehøj og Birkehøj, bør gennem plejen fremstå mere synlig i området.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

Handlinger

 

  • Lindetræerne bevares, ligesom øvrige elementer fra den romantiske herskabshave. Gamle frugttræer bevares, og kan forynges ved sammenfald (efter vejledning) ligesom den gamle hule rhodendendrum bevares.
  • Uønsket vedopvækst af poppel, brombær, hindbær kan fjernes, og holdes nede ved slåning hvert 2-3 år. Naur hækken ud mod vejen kan fjernes.
  • Græsarealet kan klippes et par gange det første år, herefter een gang om året i september måned, alle slåninger skal være med opsamling og fjernelse af materiale, herved opnås en udpining af arealet og planter som stor nælde og agertidsel vil på sigt få vanskeligt ved at overleve.
  • Gravhøjene slås, sammen med det øvrige græsareal.
  • Egetræet på den ene gravhøj skal bevares så længe den kan, men ikke efterplantes.
  • I skræntskoven kan ahorn holdes nede.

 

Status

 

Området fungerer som rekreativt område for de lokale beboere, og i høj grad for børnehaven der ligger som nærmeste nabo. På arealet ses en del karakterfulde gamle træer, heriblandt lindetræer, og gamle frugttræer, men også en del nyopvækst af bl.a. poppel.

Arealet er overvejende udlagt med langt græs med klippede stier. Græsarealet indeholder en del stor nælde og agertidsel. Der er store områder med kraftig opvækst af hindbær og brombær ligesom rodskud af poppel florerer.

Skræntskoven, syd og syd østlige del af området står som højskov overvejende med eg og bøg, og med kraftig opvækst af ahorn der er i 2014 på et område foretaget rydning af ahornopvækst.

Ned mod skoven ses der tydelige rester fra tidligere tiders hængehaver. En reminiscens fra landstedet Spurveskjul, som arealet var en del af.