Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Delområder Areal nord for Lyngby Åmose Areal syd for Åmosebakken
| |
Bagsværd Sø
Lyngby Sø
Aldershvile Slotspark
Haraldsgave
Regattaområdet
Aldershvile Skov
Lyngby Åmose
Areal nord for Lyngby Åmose
Areal syd for Åmosebakken
Biskop Monrads Vej
Skovtoftebakken
Nybropynten
Folkeparken og promenaden
Sophienholm
Marienborg
Øvrige ejendomme ved Nybrovej
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Areal syd for Åmosebakken

Mål

 

At arealet fremstår naturmæssigt, rekreativt og landskabelige attraktivt til glæde for publikum.

At græsfladen fortsat brydes af fritstående hjemmehørende træer og buske, dog med et maksimalt kronedække på 15-18% af arealet.

De græsklædte arealer plejes så det skaber gode levevilkår for et alsidigt dyre og planteliv. De klippede stier kan bevares såfremt der er behov herfor.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

Handling

 

Arealet eller dele heraf kan det første år klippes 3-4 gange og materialet efterfølgende fjernes. De følgende år slåes arealet kun een gang om året i september, ligeledes med opsamling og fjernelse af materialet. Arealet vil herved på sigt få mere overdrevspræg med større variation og artsrigdom af flora og fauna. De idag dominerende arter som stor nælde og agertidsel vil efterhånden blive færre.

Der skal udarbejdes en plan for fældning af træer og buskopvækst, således at det maksimale kronedække bliver på 15-18%

 

Status

 

Arealet fremstår som et naturgræsareal med slåede græsstier. Kronedækket udgør idag knap 25% af arealet.

Botanisk er arealet idag domineret af nærings elskende arter så som stor nælde og agertidsel, samt en del selvsåede træer af varierende art og størrelse. Generelt er arealet er under kraftig tilgroning af bl.a ahorn. Arealet benyttes rekreativt af lokale beboere, og børnehaver.