Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Delområder Lyngby Åmose
| |
Bagsværd Sø
Lyngby Sø
Aldershvile Slotspark
Haraldsgave
Regattaområdet
Aldershvile Skov
Lyngby Åmose
Vandområder i Lyngby Åmose
Lysåbne arealer
Skovbeklædte arealer
Areal nord for Lyngby Åmose
Nybropynten
Folkeparken og promenaden
Sophienholm
Marienborg
Øvrige ejendomme ved Nybrovej
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Lyngby Åmose

Plejemyndighed: Lyngby-Taarbæk Kommune

 

Lyngby Åmose er oprindelig dannet som en hængesæk bestående af sammenfiltrede planterødder- og stængler der voksede ud over de lavvandede dele af Lyngby Sø fra den nordlige bred.

Her opstod først ellesump, rørsump og næringsrige kær. Flere steder udviklede kærene sig senere til højmoselignende fattigkær, domineret af tørvemosser.

I 1870'erne blev Lyngby Åmose fremhævet som et af de botanisk mest interessante steder i Danmark.

Indtil 1930 érne var Lyngby Åmose opdelt i lodder med tilknytning til gårdene i Virum. Der blev skåret rør til tagdækning og krattene leverede brændsel til opvarmning. Trævæksten blev herved holdt nede, så åmosen fremstod som et kærområde med lave krat.

I årene 1934-40 opkøbte Lyngby-Taarbæk Kommune størstedelen af mosen og anlagde de nuværende stier og broer.

I 1945 kom den første fredning af mosen.

Da mosen siden har modtaget store mængder af næringsstoffer bl.a fra indtrængende vand fra Lyngby Sø og direkte udløb fra Sorgenfri og Virum, er der sket en voldsom tilgroning af mosen, med tilgroningen fulgte også større fordampning og hermed en udtørring af mosen, som igen begunstiger træer som birk, bøg og røn.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort