Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Delområder Lyngby Åmose Vandområder i Lyngby Åmose
| |
Bagsværd Sø
Lyngby Sø
Aldershvile Slotspark
Haraldsgave
Regattaområdet
Aldershvile Skov
Lyngby Åmose
Vandområder i Lyngby Åmose
Lysåbne arealer
Skovbeklædte arealer
Areal nord for Lyngby Åmose
Nybropynten
Folkeparken og promenaden
Sophienholm
Marienborg
Øvrige ejendomme ved Nybrovej
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Vandområder i Lyngby Åmose

Mål

Vandhuller og kanaler skal fremadrettet bevares med hver deres specielle udtryk, til glæde for både biodiversiteten og de mange besøgende. Der skal således fortsat være mulighed for at cykle, løbe og gå langs kanalerne på de allerede eksisterende afmærkede stier i området. Især af sikkerhedsmæssige grunde, men også for at beskytte den sårbare natur, er det i Lyngby Åmosen ikke tilladt at gå udenfor de etablerede og markerede stier.

Det er målet gennem pleje og om nødvendigt gennem andre relevante tiltag, at sikre, at der i området ikke sker yderligere udtørring. Derimod bør der arbejdes henimod, at selve moseområderne bliver mere våde, således arter der idag er truet p,g.a mangel på vand som f.eks blomstersiv, rundbladet soldug og bukkeblad får øgede muligheder for at overleve, og at mulighederne for opvækst af især birk vanskeliggøres.

Gennem målrettet pleje forsøge, at sikre vandhullet syd for Sorgenfri Kirke, så det fremadrettet fremstår som en mose med hvas avneknippe.

Kanaler og vandhuller skal fremadrette også være områder med høj biodiversitet, ligesom der bør skabes mulighed for, at forsvundne arter som f.eks stor vandsalamander, krebsekloen og grøn mosaikguldsmed, kan vende tilbage.

Det afsnørede vandløbsstykke af den oprindelige Fur Å bør også fremadrettet kunne benyttes til en padletur ind i Lyngby Åmose.

 

 

Handling

 

  • Vandhullet syd for kirken kan plejes, med lysning/rydning af ellekrat, og der kan måske skabes et større vandspejl, dog uden at beskadige hængesækdannelsen og den sjældne hvas avneknippe.
  • Den brede kanal der går fra Lyngby Sø til Prinsessestien kan lukkes af næsten ude ved Lyngby Sø, såfremt hydrauliske undersøgelser viser, at det vil gavne mosen.
  • Det kan forsøges, at forhindre næringsrigt vand fra Lyngby Sø i, at trænge ind i mosen og påvirke de resterende næringsfattige områder
  • Der kan foretages en nærmere undersøgelse af de hydrologiske forhold, og anbefalinger herfra kan indarbejdes i plejen af området.
  • Der kan generelt foretages fjernelse af ny opvækst især udenfor skovområderne, for at bevare de lysåbne områder.
  • Der kan jævnligt foretages fjernelse af tagrør så de ikke breder sig til uønskede områder

 

Status

 

Åmosen gennemskæres af mange vandhuller, grøfter, kanaler og et enkelt rudiment af den tidligere Fur Å.

Langs med mange af Åmosens stierne er der kanalagtige grøfter.

I kanaler og vandhuller ses et alsidig og dyre-og planteliv som kærmysse, kalmus, vandrøllike, sødgræs, frøbid, og mange hertil knyttede insekter, heraf flere sjældne, på flere lokaliteter, især langs med kanalerne holder sct hans ormen til, ligesom flere natsværmere og sommerfugle er knyttet til områderne med tagrør og høj sødgræs.

Ved vandhullet syd for Sorgenfri kirke er der gennem tiderne udviklet en hængesæk, hvor der bl.a er registreret kærmysse, tue kæruld og hvas avneknippe ligesom der er set snog og lille vandsalamander.

Flere steder er der via kanaler og grøfter direkte forbindelse mellem Lyngby Åmose og Lyngby Sø.