Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Delområder Sophienholm
| |
Bagsværd Sø
Lyngby Sø
Aldershvile Slotspark
Haraldsgave
Regattaområdet
Aldershvile Skov
Lyngby Åmose
Areal nord for Lyngby Åmose
Nybropynten
Folkeparken og promenaden
Sophienholm
Marienborg
Øvrige ejendomme ved Nybrovej
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Sophienholm

Plejemyndighed: Lyngby-Taarbæk Kommune

 

Mål

 

Arealer omkring Sophienholm skal plejes og vedligeholdes som en offentlig, romantisk og kulturhistorisk park der, kan understøtte kunstudstillingerne på stedet og sammen med bygningen give området karakter af landstedslandskab.

Parken indeholder en række kulturhistoriske parkelementer som søges bevaret bedst muligt.

Udsigten til og fra hovedhuset over Bagsværd Sø skal sikres.

Parken skal fortsat være offentlig tilgængelig for alle og skal kunne besøges som et selvstændigt udflugtsmål både fra Nybrovej og fra Bagsværd Sø.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

Handling

  • Udsigten til og fra hovedhuset over Bagsværd Sø skal sikres ved, at der kan foretages beskæring eller fældning af de træer der i udsigtsaksen ved søkanten ved "Sophienholm Havn".
  • Eksisterende legepladser kan renoveres.
  • Der kan sættes nye skulpturer op i parken, og de eksisterende kan flyttes.
  • Parken kan anvendes til midlertidige kunstudstillinger.
  • Haveelementer, som er en del af havekunsten på stedet, kan renoveres.

 

Følgende handlinger kan kræve forudgående fredningsdispensation

  • Haveelementer, som har været en del af havekunsten på stedet, kan genopføres.
  • Der kan etableres handicapadgang fra parkeringsplads til hovedbygning.
  • Der kan etableres yderligere 20 p-pladser i skoven vest for bygningerne.

 

Status

 

I midten af 1700'tallet udstykkede Frederiksdal Gods det område nord for Bagsværd Sø, hvor landstederne Sophienholm, Christianslyst, Søro, Marienborg og Tusculum i dag ligger.

Sophienholm opstod i 1767, da Theodor Holmskjold fik fæstebrev på grunden ned til Bagsværd Sø.

Lyngby Sø og Bagsværd Sø med omgivelser har været præget af friluftsliv og rekreation i mere end 100 år. Den offentlige park omkring Sophienholm har siden Lyngby-Taarbæks Kommunes opkøb i 1963 bidraget hertil.

Der fastsættes i fredningen en række særbestemmelser for Sophienholm af hensyn til mulighederne for at arrangere offentlige udstillinger og for en udvikling af parken i respekt for den kulturhistorie herunder havekunst, der er på stedet.