Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Delområder Aldershvile Skov
| |
Bagsværd Sø
Lyngby Sø
Aldershvile Slotspark
Haraldsgave
Regattaområdet
Aldershvile Skov
Kobberdammene
Lyngby Åmose
Areal nord for Lyngby Åmose
Nybropynten
Folkeparken og promenaden
Sophienholm
Marienborg
Øvrige ejendomme ved Nybrovej
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Aldershvile Skov

Plejemyndighed: Naturstyrelsen Østsjælland

 

Den nordvestlige del af fredningsområdet ligger delvist i Aldershvile Skov i Gladsaxe Kommune og delvist i Bøndernes Hegn i Furesø Kommune. Skovarealet er en del af Hareskovene, som ejes af staten og administreres af Naturstyrelsen Østsjælland.

Hareskovene har ikke været anvendt til landbrug, men har været skovbevokset siden sidste istid. Området ved Krathuset langs Bagsværd Sø er udlejet til rostadions aktiviteter og er beskrevet under Regattaområdet.

 

Mål

 

Aldershvile Skov og Bøndernes Hegn er fortsat et skovområde domineret af bøgetræer, med enkelte eg, ask, ær og fuglekirsebær. I Aldershvile Skov er friluftslivet forsat højt prioriteret, således er det forsat muligt at dyrke en række fritidsinteresser i skoven. Det er muligt at booke området til forskellige arrangementer, såsom motions- og mountainbikeløb.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

Handlinger

 

  • Der skal på sigt opnås en træartsfordeling med 70- 80% bøg og 20-30% andet løv (typisk eg, ask, ær og fuglekirsebær).
  • Den eksisterende bevoksning af douglasgran, som er plantet i år 2000 bibeholdes indtil foryngelsen omkring år 2080- 2100, og vil blive
  • udtyndet med omkring 5 års intervaller.
  • Løvskoven vil blive tyndet/hugget med omkring 5 års intervaller.
  • Naturstyrelsen kan etablere og vedligeholde bålpladser m.m.

 

Status

 

Aldershvile Skov er primært løvskov, domineret af bøgetræer, med en sparsom skovbundsvegetation. For at sikre at skoven fortsat skal være en bøgeskov, må der ikke plantes nåletræ eller ske foryngelse af disse. I Aldershvile Skov er terrænet bakket og der er flere fugtige grøfter. Aldershvile Skov er en del af Hareskovene og dyrelivet er derfor artrigt og består bl.a. af større pattedyr som rådyr og ræv.

Aldershvile Skov har hørt til Aldershvile Slot og er derfor afgrænset af et stendige, der markerede grænsen til resten af Kongens Hareskove. Stendiget er beskyttet efter museumsloven. Ved skovstien langs Krathus ligger en lille bjælkehytte, som oprindeligt fungerede som førstehjælpsstation i forbindelse med større kælkekonkurrencer på Højnæsbjerg i starten af 1900 tallet.

Aldershvile Skov er udlagt til hundeskov. Det betyder, at færdsel med hund uden snor er tilladt, forudsat at hunden er under fuld kontrol, hvilket betyder, at ledsageren har tæt kontakt til hunden, og at hunden ikke generer andre skovgæster, hunde eller det vilde dyreliv herunder ved at virke truende eller løbe efter dem. Der er et veludviklet stisystem i skove og herunder også anlagt et spor til MTB-cykling.

Cykling er dog tilladt på alle stier, som er egnet til cykling, idet såvel cyklister som gående skal overholde færdselslovens regler. Som en del af Hareskovene er området blandt de 10 mest besøgte naturområder i Danmark. Skoven har gode adgangsforhold, både når man kommer med offentlige transportmidler og når man kommer med bil.

Området nærmest Regatta er omfattet af Gladsaxe Kommunes leje til Rodstadionområdet. Det er afgrænset med trådhegn og kan anvendes til oplag i forbindelse med arrangementer, i det omfang at det ikke er til skade for områdets træer.