Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser
| |
Om plejeplanen
Generelt
Delområder
Baggrund
Ordbog
Kort
Søg
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser 2016-2020


Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser blev endeligt fredet ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. juni 2013. Plejeplanen skal udmønte fredningskendelsen  og beskrive de tiltag, der er nødvendige for at opfylde fredningens formål jf. § 1

Plejeplan for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser er en fælleskommunal plejeplan, udarbejdet af plejemyndighederne Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Furesø Kommune, Naturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Fredningens formål:

  • at bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter
  • at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv
  • at sikre de kulturhistoriske og geologiske kvaliteter
  • at sikre offentlighedens adgang
  • at sikre og udvikle områdets almene rekreative kvaliteter of friluftsliv, herunder rammerne for rosportsaktiviteter
  • at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning
     

Plejeplanen skal sikre en god balance mellem benyttelse af fredningsområdet og beskyttelse af de mange naturværdier, der ligger i området. 

Plejeplanen beskriver plejen i den 5 årige periode 2016 - 2020.


Læs pdf Fredningskendelsen.pdf (2.1 MB)

 

Plejeplan vedtaget Januar 2016

pdf godkendt_plejeplan_for_bagsvaerd_soe_og_lyngby_soe_med_omgivelser_januar_2016.pdf (4.8 MB) 

 

Plejeplanen er endelig afgjort ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 31.01.2017 jf bekendtgørelse nr. 802 af 26. juni 2013 om pleje af fredede arealer. 

 

 

 

  

Tidligere versioner af plejeplanen kan downloades her:

 

Plejeplan i offentlig høring i perioden 23.05.2015 til 01.09.2015.

pdf offentlig_hoerings_version_af_plejeplan.pdf (3.1 MB)

 

Plejeplan i høring hos Høringsberettigede og interessenter i perioden  03.02.2015-04.03.2015

pdf foerste_hoering_intresenter__agsvaerd_soe_plejeplan_af_03022015.pdf (2 MB)