Sophienholm

Plejemyndighed: Lyngby-Taarbæk Kommune

 

Mål

 

Arealer omkring Sophienholm skal plejes og vedligeholdes som en offentlig, romantisk og kulturhistorisk park der, kan understøtte kunstudstillingerne på stedet og sammen med bygningen give området karakter af landstedslandskab.

Parken indeholder en række kulturhistoriske parkelementer som søges bevaret bedst muligt.

Udsigten til og fra hovedhuset over Bagsværd Sø skal sikres.

Parken skal fortsat være offentlig tilgængelig for alle og skal kunne besøges som et selvstændigt udflugtsmål både fra Nybrovej og fra Bagsværd Sø.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

Handling

 

Følgende handlinger kan kræve forudgående fredningsdispensation

 

Status

 

I midten af 1700'tallet udstykkede Frederiksdal Gods det område nord for Bagsværd Sø, hvor landstederne Sophienholm, Christianslyst, Søro, Marienborg og Tusculum i dag ligger.

Sophienholm opstod i 1767, da Theodor Holmskjold fik fæstebrev på grunden ned til Bagsværd Sø.

Lyngby Sø og Bagsværd Sø med omgivelser har været præget af friluftsliv og rekreation i mere end 100 år. Den offentlige park omkring Sophienholm har siden Lyngby-Taarbæks Kommunes opkøb i 1963 bidraget hertil.

Der fastsættes i fredningen en række særbestemmelser for Sophienholm af hensyn til mulighederne for at arrangere offentlige udstillinger og for en udvikling af parken i respekt for den kulturhistorie herunder havekunst, der er på stedet.