Lyngby Åmose

Plejemyndighed: Lyngby-Taarbæk Kommune

 

Lyngby Åmose er oprindelig dannet som en hængesæk bestående af sammenfiltrede planterødder- og stængler der voksede ud over de lavvandede dele af Lyngby Sø fra den nordlige bred.

Her opstod først ellesump, rørsump og næringsrige kær. Flere steder udviklede kærene sig senere til højmoselignende fattigkær, domineret af tørvemosser.

I 1870'erne blev Lyngby Åmose fremhævet som et af de botanisk mest interessante steder i Danmark.

Indtil 1930 érne var Lyngby Åmose opdelt i lodder med tilknytning til gårdene i Virum. Der blev skåret rør til tagdækning og krattene leverede brændsel til opvarmning. Trævæksten blev herved holdt nede, så åmosen fremstod som et kærområde med lave krat.

I årene 1934-40 opkøbte Lyngby-Taarbæk Kommune størstedelen af mosen og anlagde de nuværende stier og broer.

I 1945 kom den første fredning af mosen.

Da mosen siden har modtaget store mængder af næringsstoffer bl.a fra indtrængende vand fra Lyngby Sø og direkte udløb fra Sorgenfri og Virum, er der sket en voldsom tilgroning af mosen, med tilgroningen fulgte også større fordampning og hermed en udtørring af mosen, som igen begunstiger træer som birk, bøg og røn.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort