Biskop Monrads Vej

Mål

 

At arealet fremstår rekreativt og naturmæssigt attraktivt. Præget fra den tidligere romantiske have skal bevares ligesom resterne af de gamle hængende haver som ses ned mod skoven bevares og gerne renoveres.

At græsarealerne gennem naturvenlig slåning fremstår med en varieret flora og fauna til glæde for brugerne.

I skræntskoven syd og syd øst for Bisp Monradsvej, er målet at skoven fremstår som højskov med lysåbne træer, med en alsidig skovbund, hvor væltede træer efterlades til gavn for især vedelskende insekter og svampe.

Opvækst af ahorn kan holdes nede.

Der skal være fokus på foryngelse af egetræerne. Gravhøjene, Lindehøj og Birkehøj, bør gennem plejen fremstå mere synlig i området.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

Handlinger

 

 

Status

 

Området fungerer som rekreativt område for de lokale beboere, og i høj grad for børnehaven der ligger som nærmeste nabo. På arealet ses en del karakterfulde gamle træer, heriblandt lindetræer, og gamle frugttræer, men også en del nyopvækst af bl.a. poppel.

Arealet er overvejende udlagt med langt græs med klippede stier. Græsarealet indeholder en del stor nælde og agertidsel. Der er store områder med kraftig opvækst af hindbær og brombær ligesom rodskud af poppel florerer.

Skræntskoven, syd og syd østlige del af området står som højskov overvejende med eg og bøg, og med kraftig opvækst af ahorn der er i 2014 på et område foretaget rydning af ahornopvækst.

Ned mod skoven ses der tydelige rester fra tidligere tiders hængehaver. En reminiscens fra landstedet Spurveskjul, som arealet var en del af.