Skovtoftebakken

Mål

 

De private arealer fremstår, set fra stien som naturområde, de store træer på arealet skal overvejende bevares, plejen fortsætter som hidtil, med plads til privat beboelse.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

Handlinger

 

De store gamle træer må ikke fældes uden aftale med tilsynsmyndigheden. Undtaget herfra er dog nåletræer samt birk og ahorn.

Ud mod Prinsessestien skal der af Lyngby-Taarbæk Kommune efterplantes med slåen ud for ejendommen Skovtoftebakken 17

Skovområdet på ejendommen Skovtoftebakken 17 må ikke genere eller skygge for Klopstock egen, der står ved Prinsessestien umiddelbart syd for ejendommen.

 

 

Status

 

Arealet består af to private ejendomme, begge med en have /park med slået græs, enkeltstående høje, gamler træer og et skovområde med blandet opvækst, På Skovtoftebakken 17 ligger der desuden en tennisbane.

Ejendommene afgrænses mod syd af Prinsessestien, og her ud for Skovtoften nr. 17 står et ca. 800 år gammel egetræ,Klopstocks Eg, der er opkaldt efter en tysk digter, der omkring 1750 boede i Gramllle i Lyngby.