Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Delområder Regattaområdet
| |
Bagsværd Sø
Lyngby Sø
Aldershvile Slotspark
Haraldsgave
Regattaområdet
Aldershvile Skov
Lyngby Åmose
Areal nord for Lyngby Åmose
Nybropynten
Folkeparken og promenaden
Sophienholm
Marienborg
Øvrige ejendomme ved Nybrovej
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Regattaområdet

Plejemyndighed: Gladsaxe Kommune, Naturstyrelsen Østsjælland

 

Mål

 

Området skal fortsat summe at aktiviteter med forbindelse til rosporten, samtidig med at området skal fremtræde opryddet, grønt og velplejet. Der må ikke være oplag af både, trailere mv. på arealet mellem stien og søen. Tribuneområdet skal fremstå græsbeklædt og arealet foran Krathuset med parkpræg. Rosportsaktiviteterne skal foregå med respekt for det lokale dyre- og planteliv og så øvrige friluftsaktiviteter ikke hindres. Langs rostadion og i målområdet kan der gives tilladelse til at friholdelse af træopvæskt på søbredden for at sikre udsyn.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

 

 

Handlinger

 

  • Fældning af større træer kan ske af sikkerhedsmæssige årsager og skal efterplantes med hjemmehørende og for området karakteristiske arter.
  • Kæmpepileurt, bjørneklo og gyldenris skal bekæmpes, og videre udbredelse af rød hestehov hindres.
  • Gladsaxe Kommune vil undersøge om toiletterne ved tilskuerpladserne kan gøres offentligt tilgængelige.

 

Status

 

Det fredede området omfatter tilskuerpladserne og dommertårn i den vestlige ende, græsarealet foran Krathuset, samt områderne foran klubhusene på den sydlige side af Bagsværd Sø. Tribuneområdet og arealet foran Krathuset ejes af Naturstyrelsen, men er lejet og driftes af Gladsaxe Kommune. Det fredede område omfatter ikke Rostadions bygninger, men kun arealet fra stien foran bygningerne og til søkanten. Arealet foran Ro stadionets bygninger til bådfartens bro er privat ejet og anvendes til rosport.

Foruden de tekniske anlæg til Rostadion, har store dele af området overvejende parkkarakter, med slået plænegræs og enkeltstående træer specielt langs søbredden. Flere steder langs bredden findes en veludviklet bredvegetation til gavn for dyrelivet.

Området benyttes intensivt af I/S Danmarks Rostadion og Bagsværd Roklubs brugere. Der har været rostadion på Bagsværd Sø siden 1930'erne, men områdets nuværende udseende skyldes en større udvidelse af rostadion i 1960'erne.

I området er der en livlig aktivitet af eliteroere, motionsroere og fritidsroere det meste af året. En stor del af Regattaområdet grænser op til Aldershvile Skov, som er udlagt til hundeskov, og mange hunde bader i søen ved Krathuset. Arealet foran Kravhuset bruges til en lang række aktiviteter.

Stien omkring Bagsværd Sø løber gennem området og kobler sig på stisystemet i Aldershvile Skov.

Der findes en toiletbygning i tilknytning til tilskuerpladserne, men den er ikke offentligt tilgængelig. Den anvendes i forbindelse med roarrangementer. Toiletterne har ikke afløb til offentlig kloak, men har en samletank. Skal toiletterne være offentligt tilgængelige, vil det kræve, at de skal tømmes meget ofte.

Det er muligt at stige på bådfarten ud for den nordlige ende af grus parkeringspladsen ved Arveprins Knuds Vej.