Regattaområdet

Plejemyndighed: Gladsaxe Kommune, Naturstyrelsen Østsjælland

 

Mål

 

Området skal fortsat summe at aktiviteter med forbindelse til rosporten, samtidig med at området skal fremtræde opryddet, grønt og velplejet. Der må ikke være oplag af både, trailere mv. på arealet mellem stien og søen. Tribuneområdet skal fremstå græsbeklædt og arealet foran Krathuset med parkpræg. Rosportsaktiviteterne skal foregå med respekt for det lokale dyre- og planteliv og så øvrige friluftsaktiviteter ikke hindres. Langs rostadion og i målområdet kan der gives tilladelse til at friholdelse af træopvæskt på søbredden for at sikre udsyn.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

 

 

Handlinger

 

 

Status

 

Det fredede området omfatter tilskuerpladserne og dommertårn i den vestlige ende, græsarealet foran Krathuset, samt områderne foran klubhusene på den sydlige side af Bagsværd Sø. Tribuneområdet og arealet foran Krathuset ejes af Naturstyrelsen, men er lejet og driftes af Gladsaxe Kommune. Det fredede område omfatter ikke Rostadions bygninger, men kun arealet fra stien foran bygningerne og til søkanten. Arealet foran Ro stadionets bygninger til bådfartens bro er privat ejet og anvendes til rosport.

Foruden de tekniske anlæg til Rostadion, har store dele af området overvejende parkkarakter, med slået plænegræs og enkeltstående træer specielt langs søbredden. Flere steder langs bredden findes en veludviklet bredvegetation til gavn for dyrelivet.

Området benyttes intensivt af I/S Danmarks Rostadion og Bagsværd Roklubs brugere. Der har været rostadion på Bagsværd Sø siden 1930'erne, men områdets nuværende udseende skyldes en større udvidelse af rostadion i 1960'erne.

I området er der en livlig aktivitet af eliteroere, motionsroere og fritidsroere det meste af året. En stor del af Regattaområdet grænser op til Aldershvile Skov, som er udlagt til hundeskov, og mange hunde bader i søen ved Krathuset. Arealet foran Kravhuset bruges til en lang række aktiviteter.

Stien omkring Bagsværd Sø løber gennem området og kobler sig på stisystemet i Aldershvile Skov.

Der findes en toiletbygning i tilknytning til tilskuerpladserne, men den er ikke offentligt tilgængelig. Den anvendes i forbindelse med roarrangementer. Toiletterne har ikke afløb til offentlig kloak, men har en samletank. Skal toiletterne være offentligt tilgængelige, vil det kræve, at de skal tømmes meget ofte.

Det er muligt at stige på bådfarten ud for den nordlige ende af grus parkeringspladsen ved Arveprins Knuds Vej.