Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Delområder Nybropynten Stien langs Lyngby Sø
| |
Bagsværd Sø
Lyngby Sø
Aldershvile Slotspark
Haraldsgave
Regattaområdet
Aldershvile Skov
Lyngby Åmose
Areal nord for Lyngby Åmose
Nybropynten
Nybro Åmose
Stien langs Lyngby Sø
Nybrovej
Folkeparken og promenaden
Sophienholm
Marienborg
Øvrige ejendomme ved Nybrovej
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Stien langs Lyngby Sø

Mål

 

Stien langs sydsiden af Lyngby Sø skal opretholdes. Stien er kommunal mens området mellem stien og søen udgøres af private matrikler. Det er et mål at zonen mellem stien og søen på sigt skal være fri for invasive arter.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

Handlinger

Handlingerne kan deles op i engangsindgreb og ændringer eller afledt drift.

 

Engangsindgreb:

  • Bekæmpelse af pileurt på de kommunale arealer
  • For at fremme bekæmpelse af pileurt på de private matrikler, udarbejdes informationsmateriale med bekæmpelsesvejledning
  • og kontaktformidling.

 

Drift

  • Bredsikring skal fornys, hvis nødvendigt af hensyn til stien.
  • Træer kan fældes af sikkerhedsmæssige årsager.
  • Opvækst af træer på vandsiden af stien kan holdes nede.
  • Hegn mellem stien og Lyngby Sø skal holdes nede og må ikke overstige 110 cm.

 

Status

 

Stien er anlagt i 1950 efter ekspropriationskommissionens afgørelse af 26. maj 1950, om at der skal være en offentlig sti, der går hele vejen langs Lyngby Sø fra Folkeparken til Nybro (Stifredning nr. 7).

Fredningen har erstattet stifredningen. Kendelsens bestemmelse om, at de eksisterende hegn mellem Lyngby Sø og stien kun kan udskiftes med levende hegn, og at disse kun må have en højde på 110 cm, er opretholdt.

Stien blev anlagt over private haver og derfor tilhører er en del af arealerne mellem stien og Lyngby Sø stadig de private lodsejere, som har hække og hegn til afgrænsning af deres arealer.

Langs søbredden er en del invasive arter, blandt andet pileurter, som hindrer udsyn over Lyngby Sø. Langs Lyngby Sø er store gamle træer, som skal bevares, men det er hensigtsmæssigt at opvækst beskæres for at der er udsyn over søen.

Stien langs bredden af Lyngby Sø er nogen steder forstærket af bredsikring.