Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Delområder Folkeparken og promenaden Folkeparken
| |
Bagsværd Sø
Lyngby Sø
Aldershvile Slotspark
Haraldsgave
Regattaområdet
Aldershvile Skov
Lyngby Åmose
Areal nord for Lyngby Åmose
Nybropynten
Folkeparken og promenaden
Folkeparken
Promenaden
Sophienholm
Marienborg
Øvrige ejendomme ved Nybrovej
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Folkeparken

Mål

 

Der skal fra den centrale del af Folkeparken fortsat være vidt udsyn over Lyngby Sø, og mulighed for rekreative aktiviteter på de kuperede græsarealer, der ligger ned mod Lyngby Sø.

De karakteristiske gamle enkeltstående og grupper af træer skal fortsat bryde den ellers ensartede græsflade.

Stien fra Stukenbergsvej til Folkeparken vil fortsat grænse op til private haver mod øst, og mod vest til et naturareal, bestående af overvejende naturgræs brudt af en mindre ellesump. Længere ned mod Lyngby Sø. er der klippet græs på begge sider af stien, med en naturbræmme grænsende op mod de private haver mod vest som fortsætter som en bræmme med natur ned mod Damernes roklub, og omkranser denne.

Grusstien følger søen videre mod nord gennem private og kommunale arealer, hvor der i den nordligste del er skabt små græsklædte rum omgivet af bøgepur, i et af rummene er der tilbage i tiden placeret en pavillon. Store gamle træer markerer stedvis parkens afgrænsning mod søen.

 

Klik på kortet for at åbne interaktivt GIS kort

 

Handling

 

  • De gamle træer langs stierne og i parken skal bevares og foryngelse skal sikres
  • Hele arealet ved Stukenbergsvej med rød kornel og rød hestehov kan ryddes, inkl. stød, så området fremstår som lysåbent naturområde.
  • Birketræerne nord for ellesumpen kan fjernes/ udtyndes kraftigt.
  • Ellesumpen skal bevares, og kan synliggøres, ved at rydde omkringstående opvækst.
  • Naturarealerne slåes en gang om året i september, og materialet fjernes
  • Der kan foretages oprensning af Damernes Roklub.
  • Invasive arter, kan bekæmpes
  • Afgrænsninge mellem huse/ haver og parken skal defineres med et plantebælte.

 

Status

 

På sydsiden af stien fra Stukenbergsvej, ned mod selve Folkeparken, fremstår arealet på den første strækning noget rodet. Der er et større område med naturgræs og en randbeplantning af rød kornel og hestehov.

Længere nede mod søen, vest for stien, går arealet over i en lille ellesump, der grænser op til/ dækker for, en stor spildevandsledning, her vokser den invasive japanske pileurt. Nord herfor er der et naturområde med en del opvækst af birk. Dette naturområde fiortsætter mod nordvest som et vådområde med søer, broer og kanaler, der grænser op til og rundt om Damernes Roklub.

Øst for naturarealet har Folkeparken udpræget parkkarakter med klippet græsplæne med solitære- og grupper af gamle træer, videre mod nord vest er der skabt 3 små rum af bøgepur, det ene med en ældre pavillion. Herefter gennemskærer stien en række private ejendomme, inde stien på den sidste strækning ligger på kommunalt areal. Både på det private og det sidste stykke kommunale areal, ses der en del karaktertræer ud mod søsiden, udover at være landskabselementer tjener de også til at sikre skrænten, hvorfor bevaringen af disse er vigtige.