Folkeparken

Mål

 

Der skal fra den centrale del af Folkeparken fortsat være vidt udsyn over Lyngby Sø, og mulighed for rekreative aktiviteter på de kuperede græsarealer, der ligger ned mod Lyngby Sø.

De karakteristiske gamle enkeltstående og grupper af træer skal fortsat bryde den ellers ensartede græsflade.

Stien fra Stukenbergsvej til Folkeparken vil fortsat grænse op til private haver mod øst, og mod vest til et naturareal, bestående af overvejende naturgræs brudt af en mindre ellesump. Længere ned mod Lyngby Sø. er der klippet græs på begge sider af stien, med en naturbræmme grænsende op mod de private haver mod vest som fortsætter som en bræmme med natur ned mod Damernes roklub, og omkranser denne.

Grusstien følger søen videre mod nord gennem private og kommunale arealer, hvor der i den nordligste del er skabt små græsklædte rum omgivet af bøgepur, i et af rummene er der tilbage i tiden placeret en pavillon. Store gamle træer markerer stedvis parkens afgrænsning mod søen.

 

Klik på kortet for at åbne interaktivt GIS kort

 

Handling

 

 

Status

 

På sydsiden af stien fra Stukenbergsvej, ned mod selve Folkeparken, fremstår arealet på den første strækning noget rodet. Der er et større område med naturgræs og en randbeplantning af rød kornel og hestehov.

Længere nede mod søen, vest for stien, går arealet over i en lille ellesump, der grænser op til/ dækker for, en stor spildevandsledning, her vokser den invasive japanske pileurt. Nord herfor er der et naturområde med en del opvækst af birk. Dette naturområde fiortsætter mod nordvest som et vådområde med søer, broer og kanaler, der grænser op til og rundt om Damernes Roklub.

Øst for naturarealet har Folkeparken udpræget parkkarakter med klippet græsplæne med solitære- og grupper af gamle træer, videre mod nord vest er der skabt 3 små rum af bøgepur, det ene med en ældre pavillion. Herefter gennemskærer stien en række private ejendomme, inde stien på den sidste strækning ligger på kommunalt areal. Både på det private og det sidste stykke kommunale areal, ses der en del karaktertræer ud mod søsiden, udover at være landskabselementer tjener de også til at sikre skrænten, hvorfor bevaringen af disse er vigtige.