Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Delområder Aldershvile Skov Kobberdammene
| |
Bagsværd Sø
Lyngby Sø
Aldershvile Slotspark
Haraldsgave
Regattaområdet
Aldershvile Skov
Kobberdammene
Lyngby Åmose
Areal nord for Lyngby Åmose
Nybropynten
Folkeparken og promenaden
Sophienholm
Marienborg
Øvrige ejendomme ved Nybrovej
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Kobberdammene

Mål

 

Kobberdammene ligger forsat som små åndehuller i skoven. Søerne fungerer som vandingssted for skovens dyr og levested for en række padder og fugle. Kobberdammene samt det tilknyttet dyre- og planteliv skal henligge uforstyrret.

 

Handlinger

 

  • Der er ingen planer om plejetiltag i perioden 2013-2027 i søerne og heller ikke i grøfterne, der leder vandet væk fra dammene.

 

Status

 

Kobberdammene består af tre lavvandede søer, der er indbyrdes forbundet: Nordre Kobberdam, Store Kobberdam og Søndre Kobberdam. Alle søerne er næringsrige med en blød og dyndet bund, der er dækket af mange nedfaldne blade. I løbet af sommeren kan en opblomstring af alger, især blågrønalger ses. Den nordlige af kobberdammene blev oprenset i 1991. Det er også her, hvor færrest alger kan ses.

Kobberdammene er et godt ynglested for padder, i de lysåbne dele af søerne. Ved Gladsaxe Kommunes undersøgelser i 2007 blev der observeret seks paddearter, som alle er beskyttet, heraf to særligt beskyttede nemlig spidssnudet frø og stor vandsalamander. Søerne er levested for en række fisk og vandfugle, og skovens dyr benytter søer som vandingssted. Ved søerne fouragerer hele 6 arter af flagermus.

Kobberdammene er gamle tørvegrave, der leverede tørv til såvel Frederiksdal som til borgerne i København. Kobberdammene har højst sandsynligt fået navn efter farven af bøgetræernes blade, der om efteråret får søen til at spejle sig kobbergyldent. Men navnets forbindelse med kobber kan også stamme fra den kobbermølle, der i midten 1600-tallet blev anlagt ved Frederiksdal, og hvor der blev fremstillet en lang række produkter i kobber.

Der er stier rundt om søerne med enkelte borde og bænkesæt, hvorfra der er udsigt over søerne. Som i resten af Aldershvile Skov er færdsel med hund uden snor er tilladt, forudsat at hunden er under fuld kontrol, hvilket betyder, at ledsageren har tæt kontakt til hunden, og at hunden ikke generer andre skovgæster, hunde eller det vilde dyreliv herunder ved at virke truende eller løbe efter dem.

Klik på kortet for at åbne GIS kort