Udskriv PDF
Du er her: Forside Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Baggrund Relevante links og dokumenter
| |
Planer og lovgivning
Relevante links og dokumenter
Kontakt

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Lyngby Kommune
Center for miljø og Plan
Natur og Miljø
Lyngby Torv 17
2800  Kongens Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
lyngby@ltk.dk

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Telefon 7235 4000
furesoe@furesoe.dk

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
(Midl. reception i Vermundsgade 38 C) 
2100 København Ø
Tlf. 7254 3000 
nst@nst.dk

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 95 42 00
slke@slke.dk

 

Relevante links og dokumenter

På kommunernes og Naturstyrelsens hjemmesider kan der findes flere beskrivelser af naturområderne inden for fredningsområderne.

 

Dokumenter til download

pdf Fredningskendelsen.pdf (2.1 MB)

pdf Reglement Bagsvaerd Soe.pdf (34.1 KB)

tif reglement_lyngby_soe.tif (244.2 KB)

pdf retningslinjer_for_pleje_af_vegetation.pdf (634.3 KB)

pdf 2012_vandomraade_19_aldershvile_slotspark.pdf (1.2 MB)

pdf 2012_vandomraade_19a_aldershvile_slotspark.pdf (1.6 MB)

pdf 2012_vandomraade_19b_aldershvile_slotspark.pdf (1.7 MB)

pdf biologisk_kortllaegning_af_aldershvile_slotspark_2008.pdf (574.2 KB)

pdf botanisk_registrering_af_roersumpen_langs_bagsvaerd_soe_samt_elletrekanten_i_bagsvaerd_soepark_og_forslag_til_pleje.pdf (1.5 MB)

pdf kort-over-vegetationen-i-bagsvaerd-soe.pdf (145.1 KB)

pdf miljoetilstanden_i_lyngby_soe_2014.pdf (539.4 KB)

pdf invasive_arter_rapport_121114.pdf (3.5 MB)

doc vegetation_2014_pdg_23072014.doc (56.5 KB)

pdf nybro_aamose_2008.pdf (857.2 KB)

pdf smaadyr_i_aldershvile_slotspark_2008.pdf (13.3 KB)

pdf smaadyr_i_nybro_mose_2008.pdf (15.2 KB)

pdf teknisk_baggrundrapport_naturplan_2009.pdf (18.4 MB)

pdf undersoegelse_bagsvaerd_soe_2012.pdf (1.5 MB)

pdf Undervandsvegatation_Bagsvaerd_Soe_2014_kort.pdf (145.1 KB)

pdf Undervandsvegetation_Bagsvaerd_Soe_2014.pdf (113.6 KB)