Udskriv PDF
Du er her: Forside Internt Beslutninger om Planportal Levende portal
| |
Dialog med kunder
Levende portal
Det gode debatoplæg
Kontakt

By- og Miljøforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00 bymiljo@gladsaxe.dk

Åbningstider Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 

Levende portal


Guidelines:

·     Planportalen er aktuel og opdateret

·     Planportalen konkurrerer ikke med hjemmesiden (vi redigerer kun ét sted og hjemmesiden er fortsat stedet, hvor vi informerer løbende om vores indsats)

·     Plangrundlaget er tydeligt (hvad er i høring og hvad er besluttet)

·     Vi tilrettelægger en procedure i afdelingerne, som begrænser det ekstra ressourcetræk, som en levende portal kræver

 

Hvordan gør vi det i praksis?

1. Info markør med hjælpetekst og link (laves i fælles lay out): Vi markerer de steder i teksten, hvor der er sket en udmøntning af planen, gennemført projekter mv. Vi leder læseren over på eksempelvis hjemmesiden, hvor nye initiativer, redegørelse mv. vil være beskrevet. Modellen sikrer, at teksten i planen bevares så vi kan se den oprindeligt vedtagne plan samtidig med, at vi også kan se, hvad der sker i planperioden.

Hvornår: Sker minimum én gang årligt i marts måned. Den respektive afdeling er ansvarlig.

Info markøren () indsættes som et billed. Tryk på "træikon" i topbjælken -> tryk på "gennemse" ikonet (til højre for billed-URL feltet) -> tryk på ikonfolderen og vælg infoikonet.

Nu er infoikonet indsat og du skriver din tekst efterfølgende. Hvis det er et link ud af planen, så markeres både ikon og tekst og gøres til at link ved at vælge link/kæde ikonet i topbjælken. Husk at give dit link en sigende titel.

 

2.  Ny tekst i portalen ved politisk besluttede tillæg eller politisk besluttede ændringer af planen. Teksten i planen ændres som udgangspunkt ikke i planperioden men ved f.eks. tillæg til kommuneplan, spildevandsplan mv. laves ny tekst/tillægget indarbejdes.

Hvornår: Sker løbende. Den respektive afdeling er ansvarlig.

 

3. Årlige handleplaner fremgår af planportalen, som en fane i venstre side.

Hvornår: Sker løbende når handlingsplan er færdig. Den respektive afdeling er ansvarlig.

 

Hvad skal vi være opmærksomme på?

  • Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på at gemme en pdf udgave af planen i Profile når vi ændrer i planportalen så vi kan finde frem til de gamle udgaver. Dette gælder også hørings-udgaver og høringssvar, der kommer ind via portalen
  • Vi har brug for nogle teknikere fx. Oskar, som følger den tekniske udvikling af portalen og har kontakten til udbyderen af Odeum fremover
  • Vi har fortsat brug for at Vibeke og Anette sikrer, at vi får opfyldt intentionerne med portalen (2013 og måske ind i 2014)

I hvert fald i 2013 har vi brug for at planforum mødes