Kort til digitaleplaner laves følgende sted.

Data kan uploades fra Odeum til PostGIS serveren. Ved spørgsmål kontakt Oskar (Byplan) lok. 5942.

Kortmodulet i systemet muliggør at kort enten er "aktive" eller "passive". Herved skal det forstås, at der kan være mulighed for at lave et zoom eller panorerer (aktive). Eller kort kan være fastlåst til et område (passive).

Der er derfor fire forskellige kortformer der kan gøres brug af.

Kort skal som udgangspunkt være højrestillet og fylde halvdelen af skriveområdet- dette opnås ved at vælge layout med to koloner. Hvis kortet skal fylde hele skærmen (layout med én kolone) skal det kunne stå alene. Dvs. er det ikke er hensigtsmæssigt/tilladt at placere tekst under et helsidesbillede.

Ved brug af billeder og kort, er det vigtigt at de bruges som forklarende elementer og ikke til stemning. Stemningsbilleder/kort skal placeres i topfrisen.

OBS - Vejledning i upload af data findes her. Men vær opmærksom på at data skal refererer til den givne plan i tabelnavnet. F.eks. Vand.undtagelsesomraader. Her refererer "Vand" til at data skal kunne tilgås fra Vand's side i Mygeocloud og ikke fra de andre. Hvis det skal være data der kan tilgås fra samtlige sider, skal første del af tabelnavnet undlades. Herefter vil data fremgå under public data og vil kunne tilgås fra alle planer.