Søerne

Mål

 

Levemulighederne for plante- og dyreliv skal bevares og forbedres på Bagsværd Sø og Lyngby Sø, samtidig med at søernes rekreative kvaliteter og friluftslivet på søerne sikres.

For at opnå en god økologisk tilstand, som det er beskrevet i Statens Vandplaner, skal søerne have en veludviklet vegetation langs bredderne og ude i vandet. Der er gennem de senere år sket en øget udbredelse af undervandsvegetation, hvilket er et tegn på forbedret vandkvalitet i de to søer. Den øgede udbredelse af undervandsplanter skal stadig kunne give mulighed for udøvelse af rosport. 

 

Pleje af søernes vegetation

Undervandsvegetation er en vigtig del af søens biologi. Skæring af undervandsvegetation kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 efter nærmere vurdering og kan gives, såfremt det ikke er til hindring for, at undervandsvegetationen fortsat kan brede sig i søen. Dette behov er kun i sommerhalvåret.

De konkrete områder, der kan plejes fastlæges i dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, som søges hos og gives ad de kommunale myndigheder. 

 

Retningslinjer for skæring af undervandsvegetation omkring broer

 

Skæring af undervandsvegetation kan foretages for at kunne opretholde brugen af en bådebro.

• Skæringen af undervandsvegetation må kun finde sted inden for de i dispensationen aftalte områder.

• Skæringen af undervandsvegetation kan finde sted enten ved manuel slåning med le, eller fra båd påmonteret en fingerklipper og opsamler.

• Undervandsvegetation må kun skæres i den i dispensationen angivne højde.

• Ved skæring af undervandsvegetation skal det afskårede materiale opsamles og fjernes fra søen.

 

Retningslinjer for skæring af undervandsvegetation i baneområdet

 

Skæring af undervandsvegetation kan foretages for at kunne opretholde rosportens brug af søen.

• Skæringen af undervandsvegetation må kun finde sted inden for de i dispensationen aftalte områder.

• Skæringen af undervandsvegetation kan finde sted enten ved manuel slåning med le, eller fra båd påmonteret en fingerklipper og opsamler.

• Undervandsvegetation må kun skæres i den i dispensationen angivne højde.

• Ved skæring af undervandsvegetation skal det afskåret materiale opsamles og fjernes fra søen.

 

 

Bestemmelser og retningslinjer i fredningen

Klik på kortet for at åbne GIS kort