Generelt


Under generelt for fredningsområdet findes information om de overordnede mål for hele plejeplansområdet og de bestemmelser, der er angivet i

fredningen. De plejeindsatser der går på tværs af de fysiske delområderne, er beskrevet under dette afsnit.