De fredede områder


Mål

 

De fredede offentligt tilgængelige landområder omkring søerne skal være attraktive steder at komme. De forskellige områder skal give et varieret udbud af oplevelser. Der skal være plads til mange former for friluftsliv, der tilgodeser både de private borgere og de organiserede sportsaktiviteter. Der er stor variation i fredningsområdets plejeniveau. Noget plejes som park og andet henligger i vild natur. Under de enkelte delområder er det yderligere beskrevet, hvad de enkelte områder kan tilbyde.

Fredningskendelsen fastsætter en række bestemmelser som kan ses her.

 

Bestemmelser