Øvrige ejendomme ved Nybrovej

Mål

 

Fastholdelse og udvikling af de kulturhistoriske landskabselementer der understøtter områdets kulturmiljø som "landstedslandskab".

Ejendommenes afgrænsning mod Nybovej kan bestå af enten havemur, stengærde, hæk eller fritvoksende beplantning.

Hovedbygningerne, på de ejendomme der grænser til Bagsværd Sø, må gerne fremstå synlige i parkagtige omgivelser set fra søen samtidig med at større gamle træer, som står inden for 5 meter til bredderne af Bagsværd Sø skal bevares.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

 

Handling

 

Alle ejendommene er private. Den hidtidige pleje og vedligeholdelse af udendørsarealer kan fortsætte under hensyntagen til målene for området.

 

Status

 

Delområdet indgår som en del af landstedslandskabet som er placeret på Nybropynten mellem Bagsværd Sø og Mølleåen/Fæstningskanalen og grænsende op til Frederiksdal Skov. Christianelyst, Søro, Tusculum samt yderligere tre mindre ejendomme indgår i dette delområde.

Delområdet ligger på et skrånende terræn som hovedsageligt vender direkte mod syd. Bygningerne på "landstederne" er smukt placeret i forskellige niveauer over søen på store grunde med parkagtig karakter som strækker sig fra Nybrovej til Bagsværd Sø.

Delområdets landskabelige og kulturhistoriske værdi opleves bedst fra Bagsværd Sø som mange af landstederne åbner sig ud i mod.

I landstedslandskabet indgår Sophienholm og Marienborg også de er beskrevet særskilt i hver deres delområde.