Marienborg

Plejemyndighed: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

 

Mål

Målet er at arealet fortsat plejes så det fremstår som i dag, med trimmet park på størstedelen af arealet og skov med stier. Med åbne vandløb og kanaler til Mølleåen og ned til kanalen der forbinder Lyngby Sø med Bagsværd Sø.

 

 

Handling

 

Styrelsen for slotte og kulturejendomme står for pleje af området og der foreligger en meget velbeskrevet handlingsplan, dog skal de ved eventuelle ønsker om fældning af gamle træer med en diameter over 25cm, høre fredningsnævnet herom.

 

Status

 

Marienborg blev opført i 1745, som privat sommerbolig og blev senere testamenteret til staten, som så overtog den.

Ejendommen afgrænses af Nybrovej, Lyngby Åmose og Mølleåen.

Arealet udgør 8 ha, bestående af en centralt beliggende bolig med park, skov og vådområder ud mod Mølleåen og kanalen mellem Lyngby- og Bagsværd sø.

Ejendommen udgøres af et større befæstet areal af bolig, vej og parkeringspaladser, som er omkranset af græsplæne med mange haveelementer og høje træer.

Ejendommen fremstår som statslig ejendom uden offentlig adgang.