Promenaden

Mål

Der er foretaget rettelser i teksten i dette afsnit. Rettelserne erstatter nedenstående tekst pdf rettelsesblad_promenaden_februar_2016.pdf (133.8 KB)

Promenaden er sammen med Folkeparken et af Lyngby Kommunes ældste offentlige rekreative anlæg.

Der skal være mulighed for at gå og cykle på den grusbelagte promenade og herfra kunne se Lyngby Sø. Fra vandsiden kan man få en oplevelse af at være i naturen, så beboelse og trafikanlæg bag ved Promenaden sløres af træer og buske.

I det grønne bælte mellem søen og grusstien ud for Søterrasserne, skal der være et beplantningsbælte overvejende af rødel og pil, samt en spredt

rørskov.

Videre forbi ro- og kajakklubben og Havnehytten mod nord langs S-banen skal Promenaden, her Søpromenaden, fremstå som i dag med relativ tæt bevoksning mod landsiden, og opvækst vekslende med udsigtskiler ud mod Lyngby Sø.

 

Klik på kortet for at åbne GIS kort

 

 

Handling

 

 

Status

 

Promenaden, Søpromenaden er en grusbelagt cykel og gangsti der løber tæt langs med Lyngby Sø fra Folkeparken til starten af Lyngby Åmose.

Promenaden gennemskærer både kommunale og private arealer.

Foran Søterrasserne er der et kommunalt ejet beplantningsbælte mellem Promenaden og Lyngby Sø. Beplantningsbæltet er overvejende pænt bevaret, det er vigtigt der her bliver foretaget foryngelse med pil og rødel, ligesom der skal være et tyndt bælte af spredt rørskov. Flere steder er der foretaget uhensigtsmæssig fældning, eller nedskæring af træer. Mellem Promenaden og Søterrasserne er der et bunddække med fjeldribs som bliver klippet.

Efter Søterrasserne går Promenaden herefter, via en bro over til roklubben og Havnehytten og videre, som Søpromenaden, tæt på vandet Mellem Søpromenaden og Lyngby Sø er der vekslende grad af opvækst af træer og buske, og langs bredden varierende grad af rørskov.