Planer og lovgivning

Følgende love og planer har betydning for plejeplanen